יזכור - נפטרים כללי

סלע מיכאל

סלע מרדכי

סנדברג זבולון

סנדברג רבקה

ספיר עזריאל

סקל ג’ורג

סקל ונדה

סקל מאיר

סקל מיכאל

עופר משה

עמאר אברהם

עמרמי חיה

עפרוני אורי

עפרוני אריה

עפרוני רחל

עפרוני שויון

עצמון איתיאל

פוירשטיין אתל