יזכור - נפטרים כללי

פוליבודה פרידה

פורת אלינור

פורת חנן

פיבלזון חנה

פלג מיכל

פלגי חיים

פלגי רחל

פלד דני

פלד חנה

פלד יוס

פלד מורדכי (מוקי)

פלטשר פלג צבי

פלמינגר סידי

פרבר לייזר

פרג יוסף

פרג מאירה

פרח דיתה

פרח זלמן