יזכור - נפטרים כללי

פרח יצחק

פרח פני

פרייברג אהרון

פרייברג איזה

פרייברג מרים

פרסנר רות

צ’ודנר דוד

צביק אריה

צביק גדעון

צביק דן

צביק יוסף

צביק לובה

צוקרמן ראובן

צורף נעים

צורף שולמית

ציפוק אריה

ציפוק חסיה

ציפוק יהודה