יזכור - נפטרים כללי

ציפוק ציפורה

ציפקין דוד

ציפקין פולה

צמרת הדסה

צמרת שמריה

צצקיס שולמית

צצקס עלי

צצקס צבי

קורן ישראל

קורן עליזה

קיטשבסקי צבי

קיטשבקי רעיה

קייזר גיורא

קייזר זאב

קייזר חוה

קייזר מנחם

קייזר נעמי

קייזר פרידל