יזכור - נפטרים כללי

קירשמן דבורה

קליחובסקי אילון

קליחובסקי אראלה

קליחובסקי ברל

קליחובסקי ליובה

קליחובסקי צביקה

קליינמן יהושוע

קליינמן שרה

קלינמן עמנואל

קנטור עמליה

קניץ בלה

קצלך אהרון

קצלך יוכבד

קרונר תומס

קרייז חוגים משה

קרליץ אסתר

קרליץ כתריאל

קרליץ לאה