יזכור - נפטרים כללי

קרליץ שלום

קשתי חנה

רובינשטיין חיה

רוזנבואם חיים

רוזנבלום אברהם

רוזנבלום רבקה

רוזנברג שלום

רויטמן מיגל

רויטמן שרה

רחמים אלי

ריבנר ארתור

ריבנר יהודית

ריגלר מלכה

רייכמן גיורא

רייכמן חדוה

רייכמן יואב

רייכר דבורה

ריימי יחיאל