יזכור - נפטרים כללי

שטיין פאולה

שטיין שמואל

שטיקלר יוכבד

שטיקלר נחום

שטראוס פרץ

שטרן ראובן

שכטר משה

שלזינגר דוד

שלזינגר חנה

שמי יובל

שמי רות

שמש דוד

שמש נעים

שמש שושנה

שנורמן לילי

שניר יואל

שניר שלום

שפי בתיה