יזכור - נפטרים כללי

שפי גיתה

שפירא יצחק

שפירא סילביה

שפר אברהם

שפר אורן

שפר מרים

שפר צלילה

שצ’ופקביץ’ בנימין

שר דניס

שרגא אשר

שרגא חינה

שרון דינה

שרון נמרוד

שרון עדי

שרון עומר

שרוני יהודה

שרוני לילי

שריג בן