יזכור - נפטרים כללי

שריג ויספיש יוכבד

שריג יוסף

שריג נחום

שריג רן

שריג תקוה

שרייבמן יוסי

שרייבמן יפה

שרייבמן משה

שרף אהובה

שרף אלה

שרף דליה

שרף יוסף

שרף יצחק

שרף רחל

תבורי פניה

תבל משה