יזכור - נפטרים כללי

באר חנה

בארי רות

בארי שבתאי

בהיר רבקה

בהיר שרגא

בוגויביץ דוד

בוכמן מרדכי

בוכמן ציפורה

בונה אברהם

בונה פאני

ביזנסקי פנינה

ביקלס אלי

ביקלס מילק

ביקלס קלרה

בלכר חנה

בלכר נעמה

בלכר שמעון

בן גוריון אריה