יזכור - נפטרים כללי

בן גוריון ברוריה

בן גוריון עמנואל

בן גוריון צפורה

בן יעקב חדוה

בן יעקב מרדכי

בן מאיר דניאל (דיצי)

בן מאיר רינה

בן-חיים יוסף

בן-צבי אסף

בצלאל אהרון

בר נמרוד

ברונשפיגל ישראל

ברונשפיגל מרים

ברוצן אמא

ברוצן גרשון

ברוק חיים

ברזילי עקיבא

ברעם אמה