יזכור - נפטרים כללי

ברעם ראובן

ברק חוה

ברק משה

בתיה טומרקין גבתי

גבריאל משה.

גבריאל נבו

גופר פרומה

גבתי בתיה

גדיש יוחאי

גוטהלף הרטה

גדיש צילה

גוטמן דבורה

גדרון יוסף

גדרון שפרה

גוטמן אהרון

גוטמן מרים

גוטמן ישראל

גוטמן נעמה