יזכור - נפטרים כללי

גולדמן אורי

גולדמן יפה

גולדמן מיכה

גולדשטיין מנוס

גולדשטרום חנה

גולדשטרום יוליוס

גולדשמידט חנה

גולן ליעד

גולן עליזה

גופר יוסף

גוריון חיה

גוריון אורי

גורן אריה

גורן מרים

גיפשטיין בנימין

גל  בנימין

גל יוחנן

גל ציונה