יזכור - נפטרים כללי

גלבוע אסתר

גלבוע גדעון

גלבוע יהודה

גלבוע יהושע

גלבוע נטע

גלבוע רות

גלנטי אברהם

גלעד בנימין

גלעד ציפורה

גלעד יוחי

גלר חנה

גנין לאה

גנן הדסה

גנן משה

גנן רות

גפני אלתר

גפני יעל

גפני שלמה