יזכור - נפטרים כללי

גפני שרה

גת אמישי

גת ישראל

דגן יוסף

דגן רון

דגן תמר

דגני אהובה

דגני שמעון

דואק אברהם

דובז’ינסקי דבורה

דובז’ינסקי יצחק

דובז’ינסקי נתן

דובניקוב אברהם

דובניקוב בנימין

דובניקוב דבורה

דוד גרשון

דוד חנה

דוד מנחם