מורשת זכרון ובית עלמין

בית העלמין של בית השטה-1960

שדרת הדס בדרך לבית עלמין -1969

בית העלמין בבית השטה- אנדרטה במרכז-1973

בית העלמין בבית השטה-1973

בית העלמין בבית השטה-1973

בית העלמין בבית השטה- 1973

בית העלמין בבית השטה- החלקה הצבאית-1973

בית העלמין בבית השטה- מרים ואריה גורן בדרך-1973

בית העלמין בבית השטה- החלקה הצבאית-1973

יום זיכרון מפקד בבית עלמין- 1974

בית עלמין זמני בבארי קברו של אלון אילת-1974

מצבה לחיים ברוק בבית עלמין בית השיטה-1976

צולם ב1976 – מצבה משנת 1937 קברו של חיים ברוק בבית עלמין בית השטה-1976

חיים ברוק נורה במארב ערבי עת חזר משמירה על באר המים של בית השיטה “בסחנה הקטנה” למרגלות הגלבוע והוא בן 23. בדמו כתב לפני שאזלו

בית העלמין של בית השטה- מצבה לנתן דובז’ינסקי בן תל יוסף- 1948