מורשת זכרון ובית עלמין

בית העלמין של בית השטה-1960

שדרת הדס בדרך לבית עלמין -1969

בית העלמין בבית השטה- אנדרטה במרכז-1973

בית העלמין בבית השטה-1973

בית העלמין בבית השטה-1973

בית העלמין בבית השטה- 1973

בית העלמין בבית השטה- החלקה הצבאית-1973

בית העלמין בבית השטה- מרים ואריה גורן בדרך-1973

בית העלמין בבית השטה- החלקה הצבאית-1973

יום זיכרון מפקד בבית עלמין- 1974

בית עלמין זמני בבארי קברו של אלון אילת-1974

מצבה לחיים ברוק בבית עלמין בית השיטה-1976

צולם ב1976 – מצבה משנת 1937 קברו של חיים ברוק בבית עלמין בית השטה-1976

בית העלמין של בית השטה- מצבה לנתן דובז’ינסקי בן תל יוסף- 1948

בית העלמין של בית השטה- 1977