תעשיה

ראשיתה של התעשיה בבית-השיטה כמעט חופפת לראשית העליה לנקודת הקבע ליד שטה. ראשון המפעלים היה בבית מלאכה לבגדים תחתונים, “הסורגים”ועבור למפעלון לייצור נעליים, “פעמי שיטה”. 


בצד הפלחה הופיעו גן-ירק ומשתלה לעצי זית ועם הזמן פינו אלה את מקומם לענף גידולי השדה שראשיתו בגידולים עבור הרפת והדיר והמשכו בגידול סלק סוכר ובצלצלים עבור הזיתיה . העברת המים מעמק חרוד לעמק צבאים מינפה את הענף ובצד מילונים ואבטיחים איפשרה שנות שיגשוג לגידול הכותנה.
גם בנטיעת כרמי גפנים , זיתים, תמרים ורימונים התנסתה בית- השיטה אך אלה פינו מקומם לשטחים רחבים של מטע הדרים ששרד עד לעשור השביעי של בית-השיטה.
ענפי בעלי החיים ידעו גם הם מיגוון רחב שעם השנים גזרו עליו דיני הכלכלה והמחסור במשאבי אנוש לפנות מקומם לרפת ולברכות הדגים.הפעילים עד היום. בשרשרת הפעילויות הללו נימנו לול להטלה ולפיטום , הודיה,  נוטריות לפרווה , סוסים לשירות, ומיכוורת. דיר לתפארה  וגם גידול בקר לבשר שהיה הענף האחרון להיסגר..
בפתח העשור העשירי נשתלו על גבעות בית השיטה 750 דונם מטעי בננות , פריצת דרך של ממש.

המוסך
37
המוסך
מפעל הזיתיה ההיסטורי
128
מפעל הזיתיה ההיסטורי
מפעל הזיתיה הקיים
206
מפעל הזיתיה הקיים
מפעל הנגריה
46
מפעל הנגריה
מפעל הסורגים
59
מפעל הסורגים
מפעל חרושת מתכת החדש
40
מפעל חרושת מתכת החדש
מפעל חרושת מתכת היסטורי
179
מפעל חרושת מתכת היסטורי
מפעל לייצור נעליים
12
מפעל לייצור נעליים
מפעל לשיפוץ תופים וקטפות
79
מפעל לשיפוץ תופים וקטפות