המוסך

בעבודה במוסך- חבר מהנוער הצ’כי.- 1939

מוסך בית השטה – 1940

יונה ואיזי שונרי במוסך בית השיטה – 1944

ליד מוסך בית השטה- חרושת מתכת בראשיתה- ניסוי העמסה במעלית למשאית- יוס פלד- 1950

קואופרטיב בית שאן חרוד 1950

ראשית חרושת מתכת -מייצרים סדרה של מעליות -1950

מוסך המכונות החקלאיות- ייצור אליבטורים לחקלאות- 1950

מוסך המכונות החקלאיות- ייצור מגוב לחקלאות עם יוס ודוד -1950

מוסך המכונות החקלאיות- ייצור אליבטורים לחקלאות -1950

מוסך המכונות החקלאיות- ייצור מגוב לחקלאות- 1950

מוסך המכונות החקלאיות- ייצור מגוב לחקלאות- יוס פלד- דוד שושני- – 1950

שער בית השיטה והמוסך משמאל -1950

מוסך בית השיטה בניית מיכלי גרעינים על הקומביינים במקום שימוש בשקים -1951

מוסך בית השיטה – העמסת ציוד חקלאי לעיבוד שדות הפלחה שלנו בנגב -1951

מוסך בית השיטה העמסת טרקטור לעבודה בנגב – 1951