מפעל הזיתיה ההיסטורי

זיתיה שנים ראשונות. חיים אבן נור – ועוד חבר ממיינים . 1946

המבנה הישן ליד הדיר ,צריף הזיתיה- מיון הזיתים מהארגזים משמאל יאיר הגלעדי מימין חיים אבן נור מדביק “אתיקתות” – 1946

המבנה הישן ליד הדיר צריף הזיתיה- 1946

ימי הזיתיה הראשונים- מימין יצחק חצרוני . 1947

מיכל כיבוש במבנה הישן ליד הדיר צריף הזיתיה- 1946

1951 הקמת מבנה לזיתיה בין העובדים נעים שמש וחברי בית השטה. 1946

הקמת מבנה חדש לזיתיה. יוס פלד- חבר בית השטה- 1951

ליטה שחורי עם מסכת הריתוך ועדין שולמי לידו- הקמת מבנה לזיתיה . 1951

שנת 1951 הקמת מבנה לזיתיה . 1951

שנת 1951 הקמת מבנה לזיתיה ברקע יער החרובים ממזרח. 1951

הקמת מבנה לזיתיה . 1951

הקמת מבנה לזיתיה שנת 1951. 1951

הקמת מבנה לזיתיה – כיסוי הגג. 1951

הקמת מבנה לזיתיה ברקע יער החרובים שנת 1951.

הקמת מבנה לזיתיה שנת 1951.