מפעל הזיתיה הקיים

יולי 1965 עונת המלפפונים- ראובן שטרן במחסן 1965

מיבלים להכנת תמלחת אריזה קומה שניה באולם האריזה. 1971

זיתיה.גיוס חברים וילדים בעונה הבוערת . 1972

זיתיה.מיון מלפפונים- משה שריבמן- זאב יהלום- חיים רימון–יצחק דובזינסקי. 1972

מעמיסים מכולה. 1972

מעמיסים מכולה. 1972

זיתיה.אהוד ארם ואימישי. 1972

משטחים עם צנצנות ריקות. 1972

נסיונות בזיתים שחורים. יעקב שולמי. 1972

זיתיה.אלעזר גוטמן. 1972

זיתיה.אולם הייצור- מבונת סגירה לקופסאות 9 ליטר. 1972

זיתיה. העמסת מכולה. 1972

מחסן בחוץ. משטחי צנצנות מחכות למילוי. 1972

משלוח מכולת צים ראשונה מהזיתיה ,1.1972

משלוח מכולת צים ראשונה נתן שונרי ועובדיה. 1972