מפעל הנגריה

גדליה שטיין- חבר- בנגריה לפני עליתו ארצה – 1939

נתן מירון וחבר ליד הנגריה – 1940

נתן מירון וחבר ליד הנגריה – 1940

הובלת עץ לנגריה. 1945

אברהם ברלב- חבר שעזב בפילוג . בנגריה. 194ט

שמעון בלכר בנגריה.1948

נתן מירון בנגריה.1948

מבנה הנגריה הישן-1955

מבנה הנגריה הישן-1955

הנגרים- בנגריה- מימין שמעון בלכר- נתן מירון- ברוך ינאי.1960

שמעון בלכר בנגריה- חבר.1965

ברוך ינאי בנגריה.1965

בנגריה- שמעון בלכר נתן מירון וברוך ינאי.1966

שמעון בלכר- נתן מירון וברוך ינאי בנגריה1966

נגריה- 1968