מפעל הסורגים

בית חרושת הסורגים בעין חרוד למטה לפני העברתו לבית השיטה 1935

בית חרושת הסורגים – ראשון ענפי התעשיה בקיבוצים . 1935

בית חרושת הסורגים. עומד בעין חרוד למטה לפני העברתו 1935

צוות העובדות בבית חרושת הסורגים: רות וקס- אמה ברעם- עליזה חופרי ועוד כולן חברות קבוצת החוגים. 1935

חדר האוכל והמטבח. צריף – ברקע צריף הסורגים ואהלי מגורים. 1937

בית חרושת הסורגים בית השיטה. 1937

ענף בית חרושת הסורגים .1938

בית חרושת הסורגים . עליזה אפשטיין חופרי.1938

בית חרושת הסורגים . עליזה אפשטיין חופרי. 1938

בית חרושת הסורגים . משמאל בלה יפה- באמצע שלם מזרחי לידו דרורה בת גלים. 1938

בית חרושת הסורגים .אריזת התוצרת. 1938

בית חרושת הסורגים . תמר שרשבסקי-חונה .1938

בית חרושת הסורגים . שפרה גדרון ונלי ירדני- חברות בית השיטה. 1938

בית חרושת הסורגים – ראשון ענפי התעשיה בקיבוצים . 1938

בית חרושת הסורגים – ראשון ענפי התעשיה בקיבוצים . 1938