מפעל חרושת מתכת החדש

מפעל חרושת מתכת הוקם באזור התעשיה של פארק צבאים על שפת הואדי -2001

המפעל צופה אל מעבר בקעת הירדן אל הרי הגלעד בעבר הירדן -2003

השטח שיועד למפעל החדש בשלוחת צבאים הצופה אל בית שאן -2001

אבן הפינה למפעל החדש הונחה במעמד בייגה שוחט שר האוצר כהן שר המסחר -אהוד ברק ראש הממשלה ויעל שאלתיאל ראש המועצה וחברים מבית השיטה בשנת

בטקס הנחת אבן הפינה למפעל החדש- 2001

ילדי בית הספר נושאים את מגילת היסוד למפעל מלווים באהוד ברק ויעל שאלתיאל – 2001

לפני הטמנת מגילת היסוד והכד בטקס המרגש -2001

יעקב הדר מברך בטקס הנחת אבן הפינה למפעל החדש -2000

הקמת חרושת מתכת בפארק צבאים.הפרויקטור האחראי משה פלד -2001

יציקת הריצפה במפעל החדש בפארק צבאים 2000

מקימים את מבנה חרושת מתכת החדש -2000

חנוכת חרושת מתכת 2003

מפעל חרושת מתכת בעת בנייתו – 2000

מבנה המפעל החדש בעת בנייתו -2000

חנוכת חרושת מתכת 2003