מפעל חרושת מתכת החדש

חנוכת חרושת מתכת 2003

הציוד החקלאי הועבר למפעל החדש עם חנוכתו -2003

מכונות עיבוד חדשות מגיעות למפעל החדש 2003

תופי קייז מוכנים למשלוח מחרושת מתכת בפארק צבאים – 2007

חנוכת חרושת מתכת 2003

חנוכת חרושת מתכת בפארק צבאים 2003

ההסכם עם גון דיר נחתם -ההכנות לפתיחה -2003

יעקב הדר -מנהל המפעל עד המעבר לגון דיר -2003

הסכם מכירת מפעל חרושת מתכת בפארק צבאים לחברת גון דיר -2003

הסכם מכירת מפעל חרושת מתכת לחברת גון דיר -2003

מפעל חדש

אלעזר בהיר באגף התופים במפעל החדש – 2015

הרכבת מוטות קייז -2007

עדנה טיטו באריזת מרטיבי תוף קייז – 2008

יובל ארם באולם הייצור – 2008