מפעל חרושת מתכת החדש

הרכבת צירי הפעלה לקייז – 2008

יהודה מזרחי באגף חלקי הקטפות במפעל החדש -2009

יהודה ועדנה.במפעל החדש – 2009

יוחאי כרמי טוען אומים .במפעל החדש -2007

משה דושו רימון במחלקת מכבשים לייצור מיכון חקלאי 2004

שר האוצר מבקר במפעל לקראת קבלת המענק להעברת המפעל לפארק צבאים – 1996

חרושת מתכת מקבלת יצואן מצטיין מהנשיא חיים הרצוג.בתמונה שלמה גלר-זהבה סקל-צבי המאירי וצבי ארמן – 1985

בייגה שוחט מבקר בבית השיטה בחרושת מתכת והזיתיה -נצן סלע ונוגה בוטנסקי -1996

בייגה שוחט מבקר במפעלים בבית השיטה – 1996

פוסטר במשרדי גון דיר על תולדות המפעל -2019