מפעל חרושת מתכת היסטורי

בניית המבנה הראשון- חרושת מתכת – 1945

מוסך מכונות חקלאיות בית השטה אריה כהן ואחיה יפה מסדדת קפיצים- 1947

חרושת מתכת בראשיתה- על הפתח יש סמל ראשון של המפעל – 1948

מעמיס לזבל וחבילות קש מורכב על טרקטור די. 4 .פיתוח עצמי של חקלאי בית השיטה -1948

ייצור סידרתי ראשון של מעליות-אליבטורים-במפעל חרושת מתכת -1950

ראשית חרושת מתכת-ייצור של שולחנות אינסטלציה- 1948

ראשית חרושת מתכת- ייצור מגובים- יוס פלד- דוד שושני -1948

תוצרת מעליות -מעלית ארוכה למפעל דשנים כימיים-להעמסת שקי דשן – מאחור תיקון מכוניות של קואופ.בית שאן חרוד -חרושת מתכת.1950

מעליות תוצרת חרושת מתכת-להעמסת חציר וקש למתבן- 1950

דיפון טרקטורים להגנת הנהגים ממוקשים -1950

בניית המפעל החדש לחרושת מתכת 1965

עובדי המפעל גאים על יצירת המעמיס על טרקטור די.4 – 1951

קואופרטיב בית שאן חרוד בראשיתו במוסך בית השיטה – 1949

המסגריה הצמודה למוסך – 1951

קלטרת ליליסטון בעבודה רתומה לטרקטור עם הגנת מוקשים -1955