מפעל לייצור נעליים

חבר במפעל פעמי שיטים לנעליים. 1949

מפעל הנעלים-פעמי שיטים.משמאל גאולה עוזרי-1936

הסנדלריה גאולה עוזרי ושבו לוי- חברים1949

מפעל הנעלים-פעמי שיטים.משמאל גאולה עוזרי-1949

מפעל הנעלים-פעמי שיטים. 1950

יצחק דובז’ינסקי במפעל פעמי שיטים לנעליים. 1953

צבי ארמן במפעל הנעלים-פעמי שיטים. 1953

מרדכי בן יעקב בבית חרושת פעמי שיטים. 1953

בלה יפה- מפעל פעמי שיטים לייצור נעליים- בצריף שהיה של הסורגים. 1955

מפעל הנעלים-פעמי שיטים. 1953

מפעל הנעלים-פעמי שיטים.צבי ארמן באמצע1955

מפעל הנעלים-פעמי שיטים.צבי ארמן- חבר. 1958