מפעל לשיפוץ תופים וקטפות

תחנת שרות קטפות דרום.-1975

תחנת שרות קטפות דרום.1975

תחנת שרות קטפות דרום.-1975

עמירם סלע בודק קטפת ג’ון דיר.-1970

חצר המפעל לשיפוץ קטפות-1962

חמכון לשיפוץ תופי קטפות-1962

במפעל לשיפוץ קטפות-הכנות ליציאה לשרות-1966

תופים של קטפות פיזרו”בתקופת מלחמת ששת הימים-1967″””

בניית מפעל לשיפוץ תופים.1969

חרושת מתכת משלוח מחול למכון לשיפוץ קטפות-1970″

מכון לשיפוץ קטפות שיובאו מניקרגואה צבועות מחדש-

שיפוץ 10 קטפות שיובאו מניקראגואה-197

קטפות כותנה שיובאו מניקרגואה-1971

מכון לשיפוץ קטפות- איתן רונן מרכיב מוט אצבעות-1972

מפעל שיפוץ הקטפות-דלפק מחסן חלקים-1972