יום הזכרון

ערב יום הזכרון בחדר אוכל- תשל”ט- 1968

מפקד יום הזכרון ביום העצמאות- 1968

מפקד יום הזכרון ביום העצמאות-מימין שלמה ארגוב- אמישי גת

מפקד יום הזכרון בבבית העלמין – 1968

מפקד יום הזכרון ביום העצמאות- רות שמי קוראת

משואות ביום העצמאות

יום הזכרון בבית עלמין-1970

מפקד יום הזכרון בבית העלמין-1973

מפקד ביום הזכרון- ברקע חורשת “להבה” -1973

מפקד בבית עלמין ביום הזכרון-1973

יום הזכרון- על גג חדר האכל בבית השטה -1973

יום הזכרון-1973

בית העלמין בבית השטה- יום הזכרון-1973

בית העלמין בבית השטה יום הזכרון- ירון וינקלר ואילון בניאן-1974

מפקד ביום הזכרון-1974