יום הזכרון

מפקד יום הזכרון בבית העלמין בבית השטה- ילדי בית הספר עולים לקברי החללים -1978

יום הזכרון- בית עלמין בית השטה-1978

יום הזכרון- בית עלמין בית השטה-1978

יום הזכרון- בית עלמין בית השטה-1978

בטקס יום הזכרון בבית עלמין בית השטה- החברים עומדים בין עצי האורן סביב ילדי בית הספר-1978

יום הזכרון בבית עלמין-1978

יום הזכרון- מרחב- כיתת ‘צבר’-1978

יום הזכרון- מרחב- כיתת ‘צבר’-1978

יום הזכרון- מרחב- כיתת ‘צבר’-1978

מפקד יום הזכרון בבית העלמין בית השטה- בני צורף-1978

מפקד יום הזכרון בבית עלמין בית השטה. ליד המקרופון יעקב שרגא- שרגא גופר- אפרת רפאלי-1978

יום הזכרון במועדון-1980

יום הזכרון במועדון-1980

יום הזכרון במועדון-1980

יום הזכרון במרח”ב -1980