יום העצמאות

רונדו בחדר האוכל ביום העצמאות- מימין נעמי אורי- נחום שריג- שרה ואלתר גפני- מילק- ציפורה בוכמן ואריה ויצמן- 1957

יום העצמאות- 1958

פיקניק בסחנה ביום העצמאות- 1958

פקניק בסחנה ביום העצמאות- 1958

פיקניק בסחנה ביום העצמאות- 1958

פיקניק בסחנה ביום העצמאות- 1958

יום העצמאות- 1958

יום העצמאות- 1958

יום העצמאות- 1958

יום העצמאות. 1958

יום העצמאות – 1958

מפקד יום העצמאות- 1958

פיקניק חברים ביום העצמאות- 1958

פיקניק חברים בסחנה ביום העצמאות- 1958

פיקניק חברים ביום העצמאות- 1958