יום השואה

יום השואה .בחדר האכל-1962

יום השואה בחדר האכל- 1968

יום השואה- 1970

יום השואה- עדי שרון מכין את התפאורה לערב- 1970

יום השואה- פינת השבוע בחדר עיון- 1970

יום השואה .בחדר האכל- 1971

יום השואה- 1972

יום השואה בחדר האכל- 1972

יום השואה בחדר האכל-1972

יום השואה .בחדר האכל- 1977

יום השואה .בחדר האכל- 1984

יום השואה .בחדר האכל-1984

יום השואה .בחדר הזכרון-1987

יום השואה .בחדר הזכרון- דפי הזכרון לקרובי חברנו שנספו בשואה מוצגים לעיון -1987

יום השואה .בחדר האוכל- 1987