יום כיפור

ערב יום כיפור-1957

ערב יום כיפור- בחדר האכל-1963

ערב יום כיפור-1968

אספה שנתית יום כיפור תשל -רבקה חוגים- זיוה ארנון- שושנה אילת- יהודה שרוני-1969″

ערב יום כיפור תשלא- 1970″

אספה שנתית יום כיפור תשלב-1971″

ערב יום כיפור תשלב- 1971″

ערב יום כיפור תשלד-1973″

יום כיפור- תשלה-1974″

יום כיפור- תשלה-1974″

ערב יום כיפור-1975

יום כיפור בחדר אוכל בית השטה-1976

יושבים באספה שנתית בחדר האכל בצהרי יום כיפור- דינה אסף-אבישי גלבוע ונתנאל אדר-1976

חדר האכל- אריה ויצמן- באסיפה שנתית יום כיפור-1976

יום כיפור קיר אזכרת נשמות לחברים שנפטרו בחדר אכל בית השטה-1977