כה בתשרי

כה בתשרי חג המשק-1953

כה בתשרי חג המשק- צבי ומיכל פלג-1953

חברים בהופעה בחג המשק- יוקי-1953

תערוכה בחג המשק-1953

תערוכה בחג המשק- העבודות המכניסות…1953

חג המשק-1960

חג המשק,יוסף שריג,שלמה ארגוב ואייל שריג -1960

חג המשק-1960

חג המשק-1960

חג המשק  באולם הספורט -1967

חג המשק בבית תרבות -1960

חג המשק-1960

חג המשק-1960

חג המשק ,על האקורדיון יוסף שריג-1967

חג המשק משה פלד-1967