סוכות

אלינקה בונה עם ילדים סוכה דרורה ארייך- שולה ישראלי- זמרה- עובד בארי ליד גן ב’- 1940

בניית סוכה על יד גן ג’ בבניין א’- מאחור נראה אוהל מגורי חברים-1940

סוכות – 1967

בסוכת המשק- טלילה מזרחי- יוחי גלעד- מנחם אורן-1967

בסוכת המשק- ארוחה משותפת חגיגית- 1967

עצמאות- דני פלד- נעמי שונרי- זיוה ארנון- ניצה אגוזי וחנה טל-1969

ילדי המשק בסוכה- איילה- רונן ודורית שרגא- אילון וחן בניאן- שרון וכרמל מרוז- מילת ומור דואק- 1970

סוכות – סוכת חברת הילדים- ענת דורי-ענת כהן-אילנה רמון- טלי גדיש-אבנר אשל-1973

סוכות בגן ה’ מורן אסף-1973

אפרת ארגוב בונה סוכה בגן ה’ צור אדר עוזר -1974

סוכות- 1976 סוכת גן ורד אילה חן- שולה דואק- סיגלית אבנור-1976

סוכות- 1976 סוכת גן ורד הדסה עם יואב ארנברג-1976

סוכות- גן ג’- 1976

בית הספר. בניית סוכה-1976

שכונת הבריכה- ליד הבתים סוכות בחג סוכות-1977