פסח

פסח- מביאי האלומות, יעקב הדר,עוזי, קרן ריין ואהרון פריברג-1978

פסח- התזמורת והמקהלה- 1978

סדר פסח- מקהלת ילדים -1978

פסח- מביאי האלומות חיים רודד, יוחאי כרמי-1978

ילדי כיתת ‘צבר’ שרים מה נשתנה בפסח- 1978

מביאי האלומות בסדר הפסח-1978

פסח -בחדר אוכל,מקהלה ומנגנים עמליה קנטור, שלמה ארגוב ,מיכאל סלע ,גילה כרמל, זכרי אשל-1978

פסח המקהלה-1978

פסח הכנות לארוחת הסדר,מגלגלות קנידלך, בלה יפה,גינה מן -1979

פסח -חלוקת חבילות מצות לגנים- גן א’-1979

פסח הכנות לארוחת הסדר, מגלגלות קינדלך,ציפורה בוכמן,פנינה שולמי ,אסתר וכסמן  -1979

פסח -1979

פסח בבית תרבות -1979

פסח-1979

פסח-1979