פסח

הגדת פסח-1976

הגדת פסח-1972

הגדת פסח קיבוצית,איורים בתחריט על ידי גד אולמן- 1979

פסח ,כרטיסי ישיבה ולוח זמנים לעומר ולסדר 1954

פסח ,הגדת גבעת ברנר עם איורים של אריה חצור -1979

הגדת פסח קיבוצית בעריכת אריה בן גוריון-1979

הגדת פסח קיבוצית מאוסף ארכיון חגים-1972

הוראות התנהגות וסדר הישיבה לסדר בבית השיטה-1945

חסל סדר פסח -1979

הגדת פסח של מדור הגנים הקיבוציים-1979

תוכנית החג כפי שהופיע ביומן הקבוצה בראשיתה -1945

ערב פסח- המקהלה בחדר האוכל-1979

ערב פסח- המקהלה בחדר האוכל-1980

פסח עיטור רקמה על קיר חדר האוכל- עבודת יהודית שריג וצפרירה וכסמן-1983

פסח עיטור על קיר חדר האוכל- עבודת יהודית שריג וצפרירה וכסמן-1983