פסח

פסח -המחזה ‘המרגלים’ אלון ארם עמרי אילת- ברק גלבע-1989

פסח -המחזה של ‘חד גדיא’ ילדי בית הספר-1989

פסח -אב הסדר שבו לוי. 1989

פסח צוות ההגברה ששון טיטו וחגי ב.ג עם בתיה לוטן-1989

פסח -טקס העומר.1991

פסח -טקס העומר.שורת הקוצרים ,יוסוף גדרון,נתנאל אדר,גידי שרון,משה פלד וגברי-1991

פסח -טקס העומר.1991

פסח -טקס העומר.1991

פסח -טקס העומר.1991

פסח -טקס העומר.1991

פסח -קשוט חדר האכל.1995

פסח -טקס העומר.1999

פסח -טקס העומר.1999

פסח -טקס העומר.1999

פסח -טקס העומר.1999