פסח

פסח -טקס העומר.1999

פסח -טקס העומר.1999

פסח-יעקב שרגא אב הסדר-2000

פסח-אב הסדר יעקב ש. ושבתאי בארי מברך-2000

פסח-עזריה אלון שר בטעמי המקרא-2000

קישוט לקיר חדר האוכל בפסח- הגדלה ותוספת צבע של רישומי ועיטורי דוד אלף זל בהגדת בית השטה הישנה -2001

קישוט לקיר חדר האוכל בפסח- הגדלה ותוספת צבע של רישומי ועיטורי דוד אלף זל בהגדת בית השטה הראשונה -2001

קישוט לקיר חדר האוכל בפסח- הגדלה ותוספת צבע של רישומי ועיטורי דוד אלף זל בהגדת בית השטה הראשונה -2001

בזאר שי לחג ודוכנים למכירה- לפני פסח רות אלון ליד דוכן הספרים של עזריה אלון-2003

בזאר שי לחג ודוכנים למכירה- לפני פסח תשס”ג- חיים רודד ויצחק שרף ליד שמן הזית אותו הפיקו ומוכרים לחברים-2003

בזאר שי לחג ודוכנים למכירה- לפני פסח תשס”ג- נורית מורן ורחל בן יעקב מחלקות את השי לחברים -2003

בזאר שי לחג ודוכנים למכירה- לפני פסח תשס”ג- דורון ואדוה גדיש מוכרים את עבודות הנחושת של יוחאי גדיש ז”ל-2003

בזאר שי לחג ודוכנים למכירה- לפני פסח תשס”ג- מיכל רימון,דינה רימון חברות בית השטה  ליד דוכן העבודות של מיכל -2003

בזאר שי לחג ודוכנים למכירה- לפני פסח תשס”ג, פנינה פלד ליד דוכן החרוזים שיצרה  -2003

בזאר שי לחג ודוכנים למכירה- לפני פסח תשס”ג-ענת פרבר ואמה ,לי דוכן עבודות הקרמיקה שיצרה  -2003