פסח

פסח -2013

פסח- 2013

פסח ,עזה כהן ושפר מדריכות את ריקוד הילדים על הבמה-2013

פסח -2013

פסח- 2013

פסח -2013

פסח ,משה ואליזבט הראל -2013

פסח ,חגי ב.ג אב הסדר ואתו גל הנכד -2013

פסח ,חד גדיא -2013

פסח-יחזקאל מנצח על השירים של אחר הסעודה- 2013

פסח-חגי ב.ג אב הסדר עם הנכדות יובל ואביגיל בקטע”מצה זו על שום מה” 2013

פסח – 2014

פסח – 2014

פסח עם מקהלה מצומצמת,עזה כהן,אלה האריס,יובל כהן,אירית אדר – 2014

פסח ,חגי ב.ג אב הסדר-2014