פסח

פסח,המקהלה בכל גדולתה -1960

פסח- חנוך שר ואמציה ומוטי מלווים,דיתה מלווה במבטה -1960

פסח-1960

פסח-1960

פסח,הרקדנים על הבמה העליונה -1960

פסח-1960

פסח-1960

פסח, הבאת העומר לאולם הסדר-1960

פסח-1960

קציר העומר-1960

קציר העומר-1960

קציר העומר-1960

קציר העומר-1960

קציר העומר-1960

פסח,הקהל הולך בעקבות הקוצרים והמעלמות -1960