פסח

פסח-1960

פסח,מורדכי סלע מוביל את עגלת המנגנים בדרכם לשדה לקציר העומר-1960

טקס קציר העומר-1963

פסח בבית תרבות-1963

בית התרבות בפסח-1964

בית התרבות ומקהלת הזמרים והתזמורת,בפסח-1964

בית התרבות בפסח-1964

השולחנות ערוכים לפסח בבית התרבות -1964

לקראת פסח צביעת הכסאות מחוץ לחדר האכל- רפאל טרכטנברג 1967

פסח בבית התרבות- חיים סבירסקי- חיים גבתי-1967

בית התרבות בפסח- רפאל טרכטנברג- ציפורה בוכמן-1967

בית התרבות בפסח-1967

בית התרבות בפסח-1967

בית התרבות בפסח- חיים סבירסקי- חיים גבתי- עמנואל -1967

בית התרבות בפסח- ריקוד על הבמה הגבוהה על הקיר המערבי-1967