פסח

פסח בבית התרבות- רבקה גת, נורית מינרט, אסתר וכסמן-1967

פסח בבית התרבות-1967

נקיון ליד בית התרבות-  לקראת פסח-1968

פסח- עומר ושלומית שרון-1968

פסח- הבאת העומר , לוי מן-1968

פסח – הבאת העומר לסדר ,מנגנים מיכאל סלע ושלמה ארגוב חצוצרה ואמציה הדר קלרינט-1968

בית התרבות בפסח-1968

פסח.1968

פסח .1968

פסח .1968

פסח -1968

פסח- 1968

פסח -1968

פסח -חמדה רוקדת עם יובל שמי – 1968

פסח בבית תרבות-1969