פסח

הכנות לפסח במטבח-גילה הינמן וברוריה בן גוריון- 1972

שבו לוי אב הסדר-עם בת שבע לוי ,פסח בחדר האוכל-1973

פסח -התזמורת,יעקב שולמי, מיכאל סלע ,חנה כהן,זכרי אשל, רותי מיזלס-1973

פסח -רוחמה גדרון ורותי מיזלס מנגנות- בחדר האוכל החדש-1973

פסח -הבאת העומרים לחדר האוכל , הבנות: לאה שטיין ,טובה מזרחי , יפה שריבמן, טלילה ואפרת מזרחי- 1973

פסח ,אב הסדר ליד שולחנו ,שבו לוי ובת שבע-1973

פסח -הבאת העומרים לחדר האוכל בראשית הסדר משמאל ,אהרון פריברג, יהודה מזרחי,נצן סלע- 1974

התזמורת בפסח בחדר האכל- – מוטי כוכבא,גילה כרמל, זכרי אשל , מיכאל סלע  ושלמה ארגוב -1975

קשוט קיר בסדר פסח והבמה-1975

פסח עם 60 חברי המקהלה והתזמורת -1976

סדר פסח- מקהלת הילדים, מימין דליה צביק,מירב ב.ג., יואב שרון,יפעת ירחי,כנרת אורי ואורלי שגיא.-1976

שבתאי בארי קורא בסדר הפסח-1977

סדר פסח בחדר האוכל של בית השטה- 1977

פסח- 1978

פסח- מביאי האלומות יעקב ש. -1978