שבועות וחג שדה

יובל ארם- חבר בית השטה- חג שדה עם חפציבה-1978

חברי בית השטה- חג שדה עם חפציבה-1978

חג שדה עם חפציבה- קרן ריין-1978

חג המשק- חג שדה- משימות לפי חמולות- אפיית פיתות על האש -1979

חג המשק- חג שדה, משימות לפי חמולות, הקמת אוהל כמו בראשית ההתיישבות-1979

חג המשק- חג שדה- משימות לפי חמולות- הקמת אוהל כמו בראשית ההתישבות- מנחם קיזר ועדי שרון-1979

חג המשק- חג שדה, משימות לפי חמולות, הקמת אוהל כמו בראשית ההתיישבות- שולה בן גוריון ,ברוריה ב.ג ונועם-1979

חג המשק- חג שדה- יוניש ועמירם סלע-1979

חג שבועות-1979

חג שבועות-1979

חג שבועות-1979

שבועות – אבני הריחיים- רענן נבות ורז חוגים -1981

שבועות בשדה מדרום לבית השטה-1984

חג שבועות- הקהל על מצפה יוס- עוזי אילת אמנון אבנור- חברי בית השטה-1985

חג שבועות-בחדר האוכל ארוחה חלבית- חנה דוד-1986