שבועות וחג שדה

חג שבועות- ארוחה על הדשא-1986

חג השבועות-1986

שבועות – פינת החג בכניסה לחדר האכל-1986

חלוקת דבש בשבועות– יוסוף גדרון ובן יעקב -1986

חג השדה בשבועות. אילן כהן ואסתר גוטמן האקונומים מחלקים את החלה- 1987

שבועות – החג בחדר האכל בית השטה-1987

שבועות – החג בחדר האכל בית השטה-1987

שבועות – פינת החג בכניסה לחדר האכל הקימו מירי גל ותמר אדר-1987

שבועות – השולחנות הערוכים בחדר האכל -1987

שבועות- האקונומים אסתר גוטמן- אילן כהן ואורה מדר פורשים את החלה-1987

שבועות – בנות מחללות קרו רודד,לימור בוכמן, טל שונרי , חן צפריר-1987

חג שדה בבית השטה-1988

חג השבועות בשדה-1988

חג שבועות עם קיבוץ חפציבה-1989  

חג שבועות עם קיבוץ חפציבה-1989