שבועות וחג שדה

ישראל גוטמן- חבר בחג שדה בית השטה-1990

שבועות – בחג האזורי -1990

שבועות חג אזורי- אריה בן גוריון מברך-1990

שבועות חג אזורי – התזמורת- זכרי אשל באמצע-1990

שבועות חג אזורי -1990

שבועות חג אזורי – 1990

שבועות בכניסה לחדר האכל- פינת החג-1992

כיתת ‘אנפה’- שולחן חג שבועות-1992

כיתת ‘אנפה’- חג שבועות-1992

כיתת ‘אנפה’- קבלת חג שבועות -1992

שבועות – חדר האכל בבית השטה ערב החג- אריה בן גוריון וגיורא קיזר-1993

שבועות – חדר האכל בבית השטה ערב החג -1993

שבועות – חדר האכל בבית השטה ערב החג – חנה סקל ומנחם קיזר-1993

שבועות חדר האכל לוח מודעות-1993

חג השבועות על הדשא הגדול-1995