שבועות וחג שדה

שבועות ילדים מחללים בטקס-1946

שבועות – חמוטל בארי ודוד גת -1946

שבועות על הדשא הגדול ליד חדר האוכל-1948

חג שדה בכ”ה תשרי ,קותי וצבי ינאי זוללים נקניקיה על חוט-1950

תהלוכת שבועות-1950

תהלוכת שבועות – 1952

תהלוכת שבועות בית השטה-1952

תהלוכת שבועות בית השטה- חוה קיזר-1952

שבועות מרים גוטמן ובנה אלעזר-1953

תהלוכת שבועות ,אלתר גפני עם בתו עדית -1953

שבועות נוהג בטרקטור חיים אבן נור,יושבים  שמריה יאיר ואפרת צמרת-1953

חג שבועות בית השטה -1953

תהלוכת שבועות , גדי עמרני, חנה ירחי, רינה מנור ,יובל ארם 1953

חג שבועות עם זיתים תוצרת בית,אריה וכסמן-1957

שבועות ,תחרות קפיצות בתוך שק -1957