שבועות וחג שדה

שבועות – ביתן גן הירק- יפה שריבמן, אליהו לב, נעמי ומרים ברונשפיגל , ישראל ברונשפיגל בגבו למצלמה-1957

שבועות – ביתן גן הירק -1957

שבועות – תהלוכת ילדי בית הספר,איתמר,נורית פורת, רותם הגלעדי, גדי עמרני ,עפרה ישראלי ודבורה שרגא-1957

שבועות תהלוכת ביכורי משק חי-1957

שבועות – נוהג בטרקטור סלק הסוכר ,דן רפאלי- מאחור על הטרקטור  נמרוד שרון-1953

חג שבועות- התהלוכה ואתה הציבור יוצאים לשדה 1958

חג שדה-1958

חג שדה-1958

חג השדה בשבועות.1958

חג השדה בשבועות. שמחה כהן נוהג בטרקטור המוביל את כלי העיבוד בעוברם מתחת לשלט “מלאו אסמינו בר”-1959

חג השדה בשבועות. זלמן פרח,יעקב המאירי,שופטים במשחקי השדה,(חלקת מרדכי ליד היער)-1959

חג השדה בשבועות. עמר מנוער דרורים עם הדליים- אריה כהן על החמור-1959

שיירת קומביינים בחג השדה שבועות-1959

מפקד 1 במאי בשבועות על ידי תלמידי בית הספר במגרש הספורט מעל בית תרבות-1961

1 במאי בשבועות-1961