שבועות וחג שדה

חג שדה – בשבועות -1965

משחק כדורגל במסגרת חג שבועות -1968

חג הקציר-1968

צבי ינא, רבקה חוגים,תחרויות היתוליות במסגרת חג השדה בשבועות -1968

חג השדה בחג ה 40 – 1968

צבי מלר,יעקב ש., רבקה חוגים, לוי מן, ליזר גלבע, יובל ארנון ,תחרויות היתוליות בחג ה 40 בשבועות- 1968

חג השדה בחג ה40- אריה בן גוריון מאחורי המגפון-1968

חג ה40- מוני מרוז מצלם בחג השדה-1968

חג השדה בחג ה 40- הסדרנים הבנים של כיתת ‘נרקיס’ עובד, עופר, ניסים-1968

חג ה40- חג השדה- יוס פלד-1968

חג ה 40- חג השדה בשבועות ,החלה מחולקת בטקס הלחם , שושנה, יוקי ויובל-1968

חג ה40- חג השדה- פרס למנצח עוגת טורט-1968

חג ה 40- חגי ב.ג מנחה בחג השדה-1968

חג ה40- תחרויות בחג השדה-1968

חג ה 40- חזרות לקראת תחרויות בחג השדה- אריה ב.ג והדלעת-1968